Fakta om danske cirkusfamilier

Nedenfor finder du nogle fakta om en række danske cirkusfamilier. Yderligere oplysninger findes først og fremmest i Anders Enevigs 3-bindsværk Cirkus i Danmark samt for perioden 1970 til 1987 i Jørgen Lorenzens bog Rundt om cirkus. Udførlige slægtsoversigter (stamtavler) kan du finde i Anders Enevigs bog Danske Rejsende - Cirkus-og gøglerslægter, hvis 2. udgave udkom i 2011.  På http://www.cirkus-dk.dk/htm/dk/cirkusslaegter.htm finder du en række rettelser, tilføjelser og kommentarer til Enevigs slægtsbog, herunder omtale af nogle nyere cirkusslægter, som Enevig ikke tog med i sin bog.

Arli

se fakta om cirkus Arli

Benneweis

Den tyske musiker August Wilhelm Binneweis (1839-1887) turnerede fra 1858 til 1862 i Danmark med et orkester kaldet Braunschweiger Bergcapelle. Da orkesteret blev opløst, blev han i Danmark, hvor han i 1865 blev gift med Charlotte Altenburg. Samme år fik de sønnen Gottfried (1865-1933). Familien ernærede sig som omrejsende musikanter.

Gottfried Binneweis giftede sig i 1887 med Marie Bruun (ca. 1867-1935). Samme år fik Gottfried Benneweis (ændringen af stavemåden kan skyldes fejlskrift i et offentligt register) politiets tilladelse til at optræde som artist og musiker. Det blev starten på cirkus Benneweis, som turnerede hvert eneste år fra 1867 til 2015. 

Da Gottfried Benneweis døde i 1933, blev hans ældste søn Ferdinand Benneweis (1888-1945) cirkusdirektør. I 1915 var Ferdinand Benneweis blevet gift med Irene Petersen (1891-1970), som havde optrådt som artist hos Benneweis siden 1910. Ferdinand og Irene fik ingen børn sammen. I 1916 tog de et plejebarn, Eli (1911-1993). Ferdinand havde to børn uden for ægteskab: Manfred Benneweis (1929-1987), som var en udmærket rovdyrdomptør, og datteren Musse Benneweis, som igen fik sønnen Sonny Benneweis (1933-1979), som var en fremragende elefanttræner. I 1977 blev Sonny gift med Cirkus Benneweis’ populære sprechstallmeister Nelly Jane (1934-2009).

I 1936 blev Eli Benneweis gift med en tysk antipodist (fodjonglør) Eva Stensch (1910-1999).

Da Ferdinand Benneweis døde i 1945, blev Eli Benneweis ejer af cirkus, i begyndelsen i kompagniskab med sin plejemor Irene. Under Eli Benneweis ledelse blev cirkus Benneweis større og større, og snart var det Nordens største cirkus. Ud over det turnerende cirkus Benneweis var Eli Benneweis involveret i adskillige andre cirkus: Cirkus Korona (1948), Cirkus Belli (1955-57), Cirkus Buster (1961), Cirkus Hans Strassburger (Tyskland 1954­), Cirkus Palmiri-Benneweis (Italien 1957-65), Cirkus Barum (Tyskland 1963-67) og cirkusbygningen i København (1970-1990). I 1969 modtog Eli Benneweis Den Danske Cirkuspris.

Da Eli døde overtog hans og Evas adoptivdatter Diana Benneweis (født 1947) cirkus. Dianas biologiske far er Manfred Benneweis. Efter 1995-sæsonen forlod hendes to fætre, elefantdomptøren Kim Benneweis (født 1956) og hestetræneren Miller Benneweis (1958 - 2020), begge sønner af Sonny Benneweis, cirkus, vist nok efter uoverensstemmelser med Diana. Det er tænkeligt, at de havde håbet på, at Eli Benneweis i sit testamente havde gjort dem til medejere af cirkus. Fra 1997-2001 arbejdede Kim for Cirkus Arena. 1998-2001 var også Miller hos Cirkus Arena. I 2002 var Kim Benneweis teltmester hos Cirkus Scott. I 2004 og 2005 bistod han Diana Benneweis med regi i forbindelse med opsætningen af årets Benneweis-forestillinger, men var ikke med på turneen. Miller Benneweis arbejdede i en del af 2004 for Cirkus Dannebrog.  En kort periode i efteråret 2008 arbejdede Kim Benneweis som træner for Cirkus Arena. I dag arbejder han sammen med Henrik Møller, som driver Dronningmølle Kameludlejning.

Diana Benneweis moderniserede Cirkus Benneweis, men bevarede princippet om hvert år at byde på tempofyldt internationale forestillinger af høj kvalitet. Fra og med sæson 1996 valgte hun at leje artister med dyrenumre i stedet for at have egne dyr. Under turneerne valgte hun ikke at tage mere udstyr og flere vogne med rundt en højst nødvendigt. Da teltet i 2005 skulle udskiftet, valgte hun at gå en teltstørrelse ned, nemlig til et 36 meter telt, og ville hellere være det bedste cirkus end det største cirkus.

Fra 2010 til 2013 var det Tivolis tidligere underholdningschef,  skuespilleren og sceneinstruktøren Jan Hertz, som satte forestillingerne i scene for Cirkus Benneweis, og gav forestillingerne et lidt mere moderne twist.

Ved starten af sæson 2015 indtrådte Diana Benneweis tvillinger Nadia og Dawid (født 1987) i ledelsen af Cirkus Benneweis. Sæsonens sprechstallmeister Kim Kenneth stod for iscenesættelsen. Med sæsonens udgang trak Diana sig helt tilbage fra cirkuslivet. 

Cirkus Benneweis har ikke turneret siden 2015. Det mangeårige vinterkvarter Hulerødgaard i Dronningmølle blev solgt i 2017. Med sine staldbygninger og træningsmaneger havde det længe været for stort og upraktisk. Køberen rev de fleste bygninger ned og opførte 6 luksussommerhuse på grunden. De ligger på en stikvej til Hulerødvej, som meget betegnende har fået navnet Cirkusvej.

I efterårsferien 2018 producede Nadia og Dawid Benneweis ”Cirkuspark med Benneweis” for butikscentret City 2 i Høje Taastrup. Arrangementet bestod af workshops og korte cirkusforestillinger.

Vil du vide mere?

Så kig i

Anders Enevig: Cirkus i Danmark, bind 1, Dansk Håndbogsforlag 1981

Anders Enevig: Danske Rejsende. Cirkus- og gøglerslægter - Miljø og stamtavler. Wisby & Wilkens forlag. 2. reviderede udgave 2011

Ole Ege: Benneweis - en cirkusfamilies historie. Politikens forlag1987

Diana Benneweis: Alting har sin pris. Forlaget elkjaeroghansen 2002, senere genudgivet på andre forlag.

Ole Simonsen (red): Københavns Cirkusbygning og andre artikler om cirkus og artister. Forlaget Wisby & Wilken 2017. Indeholder bl.a. artikler om Københavns cirkusbygning i 130 år, herunder Benneweis-årene 1970 til 1990, og om Benneweis-elefanterne Thai, Siam, India og Ceylon.

Berdino

se fakta om cirkus Arena

Belli

Det tyske cirkus Belli besøgte Danmark første gang i 1888. Fra 1894 til 1899 rejste Carl Belli rundt i Danmark med et tivoli, som på mange måder mindede om et cirkus. Cirkus Brødrene Belli besøgte Danmark i 1904, hvor de også bruge navnet cirkus Frants Alouis. En af brødrene, Giovanni Belli, blev i 1908 gift med danske Meta Jensen og cirkus Belli blev i Danmark. Partnerskabet mellem brødrene Belli blev opløst i 1919. Giovanni og Meta blev i Danmark, hvor de etablerede cirkus Giovanni Belli. Fra 1924 brugte de navnet Cirkus Belli. Da Giovanni døde i 1929 gik Meta Belli i kompagniskab med tyskeren Willy Borchardt. Fra 1930 hørte  cirkus Belli (som i nogle sæsoner kaldte sig Cirkus-Variete Belli-Borchardt) til blandt de førende danske cirkus. Kompagniskabet blev opløst i 1933, hvorefter Meta Belli var eneejer af cirkus Belli. Fra 1934 blev hun bistået af Fredy Wachman, som mange anså for Metas ægtefælle, selv om de aldrig blev gift. I slutningen af 1930'erne var cirkus Belli vokset til at være det største danske cirkus. I 1939 var hovedattraktionen den amerikanske cowboy-filmstjerne Tom Mix. Da Meta Belli døde i 1953, blev hendes cirkus solgt til investorer uden tilknytning til familien. I 1955 videresolgte investorerne cirkus Belli til Eli Benneweis. Cirkus Bellis sidste sæson på de danske veje var i 1957.

Bruun

Familien Bruun huskes af mange for Cirkus Royal, som turnerede frem til 1972. Familien hører til samme gruppe rejsende som familierne Benneweis, Enoch og Miehe, hvis forfædre alle kom fra de gamle danske hertugdømmer Slesvig og Holsten. Bruun’erne var oprindelig skærslibere, men begyndte senere at lave småkunster på markeder. I hvert fald i 1894 turnerede nogle af familiens medlemmer med Cirkus Bruun. I senere sæsoner brugtes navnene Cirkus Arena, Cirkus Martinus og Cirkus Majedo. Fra 1904 til 1935 drev Hermann Bruun (1865-1944) et cirkus under navnet Cirkus Alaska. Hans sønner Joseph Bruun (1899-1981) og Frantz Bruun (1905 til ca. 1979) startede for sig selv i 1929 under navnet Cirkus Frantz Joseph. Frantz Bruun fortsatte frem til 1939 med Cirkus Frantz Joseph, medens Joseph Bruun i 1930 startede helt for sig selv, først under navnet Cirkus Joseph, men efter ganske kort til under navnet Cirkus Royal. Om vinteren 1930/31 blev Herman Bruun syg, og Joseph Bruun flyttede hjem og drev i 1931-34 Cirkus Alaska for sin far. 

Fra 1935 var Joseph Bruun igen tilbage med sit eget cirkus, Cirkus Royal, godt hjulpet af ægtefællen Maria Bruun (1899-1989) og af børnene Bent, Isabella og Rita. De optrædende var typisk familiens egne medlemmer suppleret med et par fremmede artistfamilier. Bent Bruun optrådte blandt andet med et cowboy-nummer, som inkluderede skarpskydning. Han omkom i 1958 i forbindelse med en vådeskudsulykke, da han var ved at klargøre riflen efter sin optræden. I 1969 overdrog Joseph Bruun Cirkus Royal til næste generation: Jacob Kagan, som var gift med Isabella, og Poul Hansen (født 1934), som var gift med Rita (1934-1996), som han havde lært at kende, medens han sammen med sin søster og svoger som medlem af trampolin-truppen Otharis var engageret i Cirkus Royal. Fra 1970 var Poul og Rita Hansen eneejere. Jacob og Isabella, som i dag begge er døde, rejste til Norge og arbejde i ambulante tivolier. I Cirkus Royal var det fortsat Joseph Bruun, som tog sig af hestene. Rita optrådte blandt andet med et luftnummer og Poul som klovn. Også direktørparrets 3 børn Mia (født 1951), Marion (født 1954) og Maiken (1966-2003) var med i forestillingen med eksempelvis luftnumre og stigebalance. 

Efter sæson 1972 besluttede Poul og Rita at stoppe turnelivet. De følgende år udlejede de cirkusteltet til brug som festtelt (”øltelt”) i omkringrejsende tivolier og rejste selv med rundt og tog teltet op og ned. Senere købte de en skydebane og en tombola, som de rejste rundt med i ambulante tivolier. I 1977 solgte de cirkusteltet til familien Enoch, som brugte det i Cirkus Dannebrogs to første sæsoner. Også et par af de gamle cirkusvogne blev solgt til familien Enoch, som brugte dem frem til 1985. Haddy og Solvej Enoch havde i øvrigt sammen med børnene Dennie og Agnete Louise rejst med Cirkus Royal i sæson 1964 med cykelnummeret The Haddies. Joseph Bruun var i 1973 og 1975 hos Cirkus Arli, hvor han optrådte med sine heste og arrangerede ponyridning. I 1975 lavede han tillige et knivkasternummer sammen med Martin Arli. I 1976 til 1979 Joseph Bruun med et ambulant tivoli, hvor han havde en ridebane for børn med sine ponyer. – Ud over de ovennævnte cirkus har familien Bruun været involveret i en række andre cirkus. Se nærmer herom i bind 1 af Anders Enevigs bog Cirkus i Danmark.

Daniels

Fra 1932 til 1953 turnerede i Danmark et cirkus, kaldet Cirkus Robert Daniels. Det rejste mest i Jylland, men spillede dog også flere gange i Københavns forstæder. Ejeren Robert Daniels Nielsen var født 13/12 1882 i Aalborg. Han debuterede som 15-årig i cirkus hos Otto Glauert og kom senere til baron Knuths Cirkus Guillaume. Han virkede som klovn, jonglør og dressør. Hans vogn blev trukket af et æsel, medens hunde løb changé ind og ud mellem vognens hjul. Han kom til store udenlandske cirkus som Zalomonsky i Rusland og Sidoli. Da 1.verdenskrig brød ud, lå han med Cirkus Carré i Belgien. Senere kom han til Cirkus Busch i Tyskland. Inflationen gjorde hans opsparing værdiløs. Fra 1920 rejste han til markeder med forskellige forevisninger, bl.a. et Tanagra-teater, hvor man ser de optrædendes spejlbillede 8-10 gange formindsket. Robert Daniels optrådte som klovn og jonglør og fru Daniels som sangerinde. På publikum virkede de som dukker i ca. 25 centimeters højde, ligesom de små græske figurer fra Tanagra – deraf navnet. Robert Daniels var den egentlige initiativtager til "Foreningen for danske markedsrejsende" og foreningens første formand 1920-22 og igen 1923-25. Robert Daniels drev sit eget cirkus fra 1932 og frem til 1953. De sidste af årene med bistand af sønnerne Robby og Bonar. Robert Daniels datter Lilian Daniels var i sin tid en af de relativt få kvindelige rovdyrdomptører. Hun optrådte bl.a. med isbjørne og aber samt som skolerytter. I mange år boede hun med sine dyr i Skødstrup ved Århus. I 1985 genoplivede hun Cirkus Daniels, nu under navnet Cirkus Lilian Daniels og i et 2-masters telt med plads til 400 tilskuere, som hun havde købt af svenske Bengt Källquist fra Cirkus Minimum (som samtidig med at de fik et nyt og større telt skiftede navn til Cirkus Maximum). Med i forestillingen var blandt andet den 85-årige klovn Frederik "Gugele" Schmidt. Cirkus Lilian Daniels overlevede kun denne ene sæson.

Deleuran

Se fakta om Cirkus Mascot

Enoch

I 1876 blev musikeren Theodor Justus Campmann Enoch (1847-1909) gift med Wilhelmine Schultz (1847-1922). Han blev samtidig medlem af cirkusorkesteret i familien Schultzs cirkus, Cirkus Skandinavien. I 1878 og 1880 drev Theodor Enoch Cirkus Skandinavien i kompagniskab med sin svoger Emil Kunckel. I 1880 fik Theodor Enoch kongelig bevilling til at optræde som artist og musiker. Familiens overleveringer siger, at Theodor og Wilhelmine samme år etablerede deres helt eget Cirkus Dannebrog med hjælp af deres fem børn: Peter (født 1877), Louise (født 1879), Georg (født 1881) og tvillingerne Johanne og Dorthea (født 1883).

Ved søgning i Mediestream findes Cirkus Dannebrog første gang omtalt i forbindelse med forestillinger på Torvet i Hillerød i maj 1896. I august 1896 bragte Jyllandsposten en annonce for, at Cirkus Dannebrog ønskede at sælge deres telt på billige vilkår. Fra 1892 til 1895 findes der avisomtale af Varieteselskabet Enoch og Linedanserselskabet Enoch. Meget tyder derfor på, at navnet Cirkus Dannebrog først blev taget i brug i 1896.  

Da Theodor Enoch døde i 1909, blev Wilhelmine cirkusejer. Hun drev cirkus med hjælp fra  sønnerne Peter og Georg. Da Wilhelmine døde i 1922 mener nogle kilder, at cirkus lukkede, og andre det det blev overtaget af de 2 sønner og at de drev det frem til 1928. Søgning i Mediestream viser ingen omtale af Cirkus Dannebrog i årene 1923 til 1927.

I 1923 turnerede Theodor og Wilhemines yngste datter Dorthea og hendes ægtefælle Alex Reinsch med et cirkus under navnet Cirkus Reinsch, men med tilføjelsen: forhen Cirkus Dannebrog.  Dette cirkus overlevede kun i en enkelt sæson.

I 1928 turnerede Oscar Eriksen (født 1894) og hans hustru Eva (født 1897 og niece til Theodor Enoch) i nogle få måneder med et cirkus, de kaldte Cirkus Dannebrog. Oscar Eriksens Cirkus Dannebrog var også på turne i 1933. Denne turne sluttede i oktober, da teltet, som var stillet op på en plads ved siden af Damhuskroen, blev ødelagt under en storm.

I 1929 kunne man opleve Cirkus Dannebrog på Røde Kro teater på Amager. Det var dog ikke en cirkusforestilling, men en folkekomedie med indlagte sange.

I 1948 forsøgte 2 personer uden forbindelse med Enoch-familien sig som cirkusejere under navnet Det Danske Nationale Cirkus Dannebrog. Trods et flot program klarede deres cirkus sig dog kun i en uge, for så senere på sæsonen ganske kortvarigt at genopstå med nye ejere og i stærkt reduceret størrelse. Og nu med navnet Cirkus Dannebrog.

Men Enoch-familiens drøm om at eje et cirkus overlevede, og den 1. maj 1977 genetablerede Haddy Enoch (1934-2009) og hans hustru Solveig (født 1937) cirkus Dannebrog i et telt, de havde købt fra cirkus Royal, som opgav at turnere efter sæson 1972. Haddy Enoch var søn af "gamle" Haddie Enoch (født 1900), som igen var søn af Theodor og Wilhemines datter Louise. Haddy og Solveig havde i adskillige år rejst jorden rundt som fortrinlige cykelartister. Nummeret hed 2 Haddies, men efterhånden som børnene voksede op (Dennie, født 1955, Agnete Louise, født 1956, Isabella, født 1960 og Katja, født 1967) deltog børnene i nummeret, som kom til at hedde 4 Haddies eller The Haddies. Haddy og Solvej var også assisteret af de 4 børn, da de genetablerede Cirkus Dannebrog.

De første år var svære, men snart blev Cirkus Dannebrog et førsteklasses cirkus, som kaldte sig selv Danmarks Nationalcirkus. Dennie, som i adskillige år først sammen med sin daværende hustru og senere sammen med sin søn præsenterede cykelnummeret Haddies Jr. og siden blev teknisk chef, arbejdede i familiecirkuset siden 1977. Det samme gælder Agnete Louise, som var pressechef og sprechstallmeister og efter sin fars død tillige direktør. Isabella og Katja var ofte med, selv om især Isabella tilbragte sæsoner med andre cirkus, mest i Tyskland. Dennie Enochs søn Jimmy (født 1984), var med i cykelnummeret Haddies Jr. indtil 2012, hvor han blev knyttet til Flying Superkids og tillige begyndte at producere vintercirkusforestillinger til butikscentre. Isabella Enochs sønner Edward Enoch Sosman (født 1991) og David Enoch Sosman (født 1993) var med i cykelnummeret i nogle sæsoner. David optrådte tillige som jonglør i sæson 2012 og arbejder fortsat som artist, hvorimod hans storebror har valgt en karriere i erhvervslivet. Agnete Louises Enochs datter Victoria (født 1994) har været med i enkelte af forestillingerne, men har siden forladt cirkusverdenen. Også Katja har en datter: Nathalie, født 9. januar 1998, som lejlighedsvis var med i familiens cykelnummer m.v. og som i dag optræder som antipodist.

Fra 1977 til 2009 var Cirkus Dannebrog etableret som en personlig drevet virksomhed, ejet af Haddy Enoch. Efter Haddy Enochs død i november 2009 blev driften flyttet over i et aktieselskab, Cirkus Dannebrog A/S, som var ejet af Solveig Enoch. Det var dog hendes og Haddys fire børn, som stod for driften. Efter nogle tabsgivende sæsoner blev Cirkus Dannebrog A/S erklæret konkurs den 16. marts 2016. I løbet af en uge lykkedes det de fire søskende, Dennie Enoch, Agnete Louise Enoch, Isabella Enoch og Katja Enoch, at købe Cirkus Dannebrog tilbage fra konkursboet og gennemføre sæson 2016. Sæsonen blev ikke god, og Cirkus Dannebrog har ikke turneret siden 2016.

I 2016 etablerede Isabella Enoch sammen med sin sambo Bernhard Kaselowsky sit eget cirkus, Cirkus Trapez.

Elvira Madigan

Fakta om Elvira Madigan kan findes på adressen www.gautier.dk. På denne side findes tillige information om artistslægten Gautier.

Vil du vide mere?

Så kig i


Anders Enevig: Fakta om Elvira Madigan og Sixten Sparre
Wisby & Wilkens 2005. Dokumentarisk beretning om dramaet, baseret på politi- og herredsfogedrapporter.

Klas Grönqvist: Elvira Madigan – en droppe föl …
Recito förlag 2013. Biografi om Elvira Madigan og Sixten Svarre. Rigt illustreret
Dansk udgave med visse opdateringer: Elvira Madigan – en dråbe faldt, Forlaget Kle-Art 2017

Miehe

Den tyske cirkusmusiker Heinrich Miehe og hans hustru Louise, født Schulz, arrangerede allerede i 1875 kunstforestillinger og aftenunderholdning. I annonce fra 1878 reklamerede de for deres morskabsteater med akrobatik, gymnaster, linedans, hundedressur, abeteater og pantomime. I 1880 turnerede de med Cirkus Orientale med Hölter og Miehe som direktører. . Fra november 1881 til 1888 turnerede Heinrich Miehe og Louise med deres helt eget cirkus under navnet Cirkus Thyland.
I 1889 blev navnet ændret til Virkus Miehe. Cirkus Miehe turnerede indtil 1958. Det mest kendte medlem af Miehe-familien er måske klovnen August Miehe (1889-1936), som optrådte som dummepeter. Denne klovnetype kaldes i cirkussproget "auguste" efter August Miehe. (En anden og måske mere sandsynlig forklaring på betegnelsen "auguste" er, at "auguste" på plattysk betyder bondeknold.)  

Cirkus Miehes storhedstid var i perioden fra 1915 og frem til 1945, hvor Dora Miehe Pfänner (1868-1945) ledede forretningen, 
som i denne periode var blandt de førende danske cirkus. Efter Doras død blev Cirkus Miehe drevet videre af ægtefællen Heinrich Kolzer (1874-1955) sammen med Doras børn, herunder Thyra Miehe (1902-1991) bistået af ægtefællen Alfons Cossmy (1904-1994).

Moreno

                      Willy Moreno (1919-79) og hans hustru Inga drev cirkus Moreno fra 1948 til 1967. De første 3 år samarbejdede Moreno med Albert Reinsch under navnet Cirkus Moreno & Reinsch. I 1950 købte Willy Moreno Reinsch ud og bruge herefter blot Moreno-navnet. Willy Moreno var oprindelig udlært som elektromekaniker, men puslede med trylleri og optrådte sammen med ægtefællen Inga med tankelæsernummeret Moreno & Reni. Willy Moreno havde sans for markedsføring og markedsførte bl.a. sit cirkus som Danmarks største 6-masters-cirkus (hvilket ikke var løgn - det var nemlig i mange år det eneste 6-masters-cirkus i Danmark !). Moreno havde normalt udmærkede og tempofyldte programmer. Han præsenterede flere sæsoner "Cirkus under vand" med manegen fyldt med vand (i en plastdug lagt op over manegekanten) i forestillingens 2. afdeling. I 1965 turnerede verdensklovnen Charlie Rivel med Moreno.

 

Mundeling

                      Erhardt Gustaf Mundeling (1860-1947) stiftede Cirkus Mundeling i 1897. Cirkus havde sin storhedstid i begyndelsen af 1920'erne, men havde vist nok sin sidste sæson i Danmark i 1926.

Adskillige medlemmer af familien fik heldet med sig i Norge. Cirkus Empress blev stiftet i 1915 af Hartvig Ingolf Mørk Berg (1888-1956), som tog artistnavnet Leonardi. Hans ægtefælle var Anna Mundeling (1883-1961), som var datter af E. G. Mundeling. Parret blev skilt i 1930, hvorefter Anna drev cirkus videre frem til 1959. Cirkus Løwe blev etableret i 1952 af Leonardis bror Eugen Berg Løwe (1890-1963) og hans ægtefælle Viola Mundeling (1897-1981), som var søster til Anna. Efter Eugens død førte Viola Mundeling cirkus videre, bistået af en anden søster, Erna Mundeling (1907-1996) og dennes datter Viola Mundeling (født 1937). I flere sæsoner fik de to Mundeling-søstre god hjælp af Haddy Enoch, der i 1977 startede sit eget Cirkus Dannebrog i Danmark. Sidste sæson for Cirkus Løwe blev 1973. I 1974 forsøgte man at genstarte det i Danmark under navnet Cirkus Mundeling. Det holdt dog kun nogle få uger. Fra 1975 til 1980 var familien tilbage i Norge under navnet Cirkus Viola og med Viola Mundeling som direktør. I 1981 ændredes navnet til Cirkus Mundeling. Det blev den sidste sæson et Mundeling-ejet cirkus turnerede i Norge. 

I 1986 genstartede Erna Mundeling og datteren Viola Cirkus Mundeling i Danmark. I sæson 1986 samarbejdede mor og datter med den tyske artistfamilie Lauenburger. Cirkus fortsatte i 1987, dog uden Lauenburger-familien, og derefter blev driften indstillet.  Viola og hendes søn Carl Mundeling (1969 - 2023) arbejdede derefter i nogle år for Cirkus Arena og det norske Cirkus  Merano. I begge cirkus arbejdede Carl på den administrative side. I efteråret 2000 kom Carl Mundeling i lære hos den engelske rovdyrdomptør Dick Chipperfield, og han overtog hurtigt en tigergruppe. I 3 år rejste han med cirkus Busch-Roland i Tyskland, inden han skiftede til italienske cirkus. Han droppede senere rovdyrene og var i 2013 administrativ medarbejder først i Cirkus Baldoni og siden i Cirkus Dannebrog. Efter sæson 2013 rejste han sammen med sin mor og kæresten Clorinda Varrichio tilbage til Italien og Spanien for at genoptage domptørkarrieren.I december 2016 blev han gift med Clorinda, som har succes med et komisk nummer med en stor gris.

Schmidt

                      I 1918 startede brødrene Louis, Arnold og Frederik Schmidt sammen med deres mor Helene Schmidt, født Steckel, et cirkus. Det første år kaldte de forretningen Cirkus Steckel, men fra 1919 var navnet Cirkus Brdr. Schmidt. Louis Schmidt (1897-1976), som var administrerende direktør, ville bygge et helt stort cirkus op, medens hans 2 brødre hellere ville fortsætte med et lidt mindre cirkus. I bedste forståelse med sine brødre trak Louis sig derfor ud af forretningen efter sæson 1935. Arnold (1895-1967) og Frederik Schmidt (1900-1991), som også var kendt som klovnen Gugele, fortsatte forretningen. I 1947 sluttede Cirkus Brdr. Schmidt sæsonen med et gæstespil i Finland. I 1949 og 1951 præsenterede Arnold Schmidt igen cirkus i Finland under navnene Cirkus Brd. Schmidt  og Cirkus Zoo, medens Frederik passede forretningen i Danmark.  Efter sæson 1952 forlod Frederik Schmidt foretagendet, som fortsatte frem til 1955 med Arnold Schmidt som eneejer. 

                     Louis Schmidt startede sit eget cirkus i 1937, først under navnet Cirkus Louis Schmidt og senere under navnet Cirkus Louis. Cirkus Louis voksede i størrelse og forsøgte sig en enkelt sæson, 1956, med 2 maneger. Af helbredsmæssige årsager valgte Louis Schmidt at stoppe med Cirkus Louis efter sæson 1960. I 1963 startede hans datter Vivi (1932-2015), bistået af ægtefællen Erik Christgau, Cirkus Vivi, som turnerede med et 6-masters telt til og med 1967. 

                     1953-55 havde Frederik ”Gugele” Schmidt engagement i Cirkus Empress i Norge. Cirkus Empress var ejet af  Anna Leonardi, som stammede fra den danske cirkusfamilie Mundeling. Efter engagementet i Norge fortsatte Frederik Schmidt i mange år med sit klovnenummer Gugele & Co., blandt andet bistået af børnene Randi, Freddi, Jacki og Heidi. De 4 søskende optrådte selv blandt andet under navnet 4 Steckels.  Gugele optrådte frem til 1986. Han var blandt andet med i Cirkus Arenas 25. års jubilæumsprogram i 1979 og da det svenske Cirkus Minimum (det, som nu hedder Maximum) havde urpremiere i 1983. Jacki Steckel drev i 10 år sammen med sin ægtefælle Ulla Spinoza Cirkus Stella Nova i Finland. Sidste sæson for dette cirkus var 1993, hvor de turnerede i Danmark. Siden arbejdede Jacki i adskillige sæsoner i det svenske Cirkus Skratt. I 2015 var han teltmester i Zirkus Nemo. Den ældste af sønnerne, Freddi Steckel, er fortsat aktiv som artist: hans kaskadørnummer Steckel’s hører til de bedste på markedet. De seneste år har han dog neddroslet aktiviteterne. Det ældste af Frederik Schmidts børn, Randi, bor i Wien og har der med sin mand Horst Codrelli teltudlejning. Ind i mellem arrangerer de også cirkusprogrammer i deres telte.

Schumann

                      
I udlandet betragter man ofte Schumann-familien som den meste kendte danske cirkusfamilie. Den tyske cirkusdirektør Gotthold Schumann (1825-1898) besøgte for første gang København i 1871. Det danske cirkus Schumann blev stiftet i 1914 af Gotthold Schumanns tre børnebørn:  Willy (1880-1936), Ernst (1884-1960) og Oscar (1886-1954). De optrådte i Cirkusbygningen i København i 1916. De kom tilbage i 1918 og brugte herefter bygningen hver sommer indtil 1937. Fra 1943 til 1969 var cirkus Schumann igen tilbage i Cirkusbygningen. Cirkus Schumann var fra 1954 ejet af brødrene Albert (1915-2001) og Max (1916-2004), sønner af Oscar Schumann. Albert var gift med Paulina Rivel (1921-2020), som er datter af den berømte klovn Charlie Rivel. Albert og Max fremviste heste i skoleridt og frihedsdressur, og også Paulina red skoleridt. "Schumannship" blev ensbetydende  med hestenumre af en standard, som man ikke så bedre noget sted i verden. I 1968 modtog Albert Schumann som den første nogensinde hædersprisen Den Danske Církuspris.

Fra 1977-1982 turnerede Max Schumann med sit eget teltcirkus M. Schumann, hjulpet af sine 2 børn: Katja (født 1949) og Philip (født 1953). Da cirkus M. Schumann lukkede, rejste Katja Schumann til USA, hvor hun frem til foråret 2004 optrådte i cirkus Big Apple fra New York og var gift med direktøren Paul Binder. Fra 1992 og ti år frem var hendes far Max Schumann også knyttet til cirkus Big Apple, således at Max, Katja og Katjas to børn Katherine Schumann Binder og Max Schumann Binder optrådte i cirkus Big Apple. Paul Binder og Katja Schumann blev skilt i 2004. Frem til 2007 var Katja knyttet til Circus Flora fra St. Louis, Missouri, som lige som Big Aple Circus er et en-manege cirkus som satser på numre af høj kvalitet. I efteråret 2006 turnerede hun et par måneder i Sverige med Robert Bronetts hestshow Levade Noble Horse Gala. I 2007 vendte hun tilbage til Danmark, hvor hun har optrådt i Cirkus Dannebrog og Cirkus Mascot og i en periode var knyttet til det nu lukkede stationære No Name Cirkus. I 2014 optrådte hun sammen med sin niece Laura og dennes mand Louis på Ditlevsdal Bisonfarm i Morud. Også i 2015 optrådte hun, Laura og Luis på bisonfarmen, denne gang sammen med Katjas fætter Benny. Siden 2016 har Katja Schumann drevet Cirkusgården på Vrenstedvej 287 i Løkken. I sommerhalvåret er der forestillinger hver lørdag og søndag, i skolernes sommerferie tillige ugens øvrige dage. I 2019 modtog Katja Schumann hædersprisen Den Danske Cirkuspris.

Katja Schumann's fætter Benny Schumann (født 1945, søn af Albert og Paulina og barnebarn til den berømte klovn Charlie Rivel) er det nulevende medlem af Schumann-familien, som i længst tid har været aktiv i dansk show business.

Benny Schumann blev oplært som hestedressør, rytter og multi-artist af sine forældre i Cirkus Schumann i Cirkusbygningen i København. I 1967 optrådte han med et jonglørnummer med tallerkener og glasskåle. Efter sæsonens afslutning forlod han familiens cirkus og turnerede de næste 10 år med sit jonglørnummer i Europa, USA , Canada og Afrika under kunstnernavnet Ric Benny.

I 1980 begyndte Benny Schumann og hans hustru Marianne at optræde i Danmark med et artist- og klovneshow. I 1984 havde Benny premiere på sit one-man show "Hej Clown", hvor han optræder som jonglør, bugtaler, linedanser, tryllekunstner og klovn med gags og musik, han selv har skabt. I 2000 udvidede Benny Schumann programmet til også at omfatte bl.a. et ponyshow.

Ud over at optræde med sit eget show var Benny Schumann fra 1996 til 2006 kunstnerisk leder af Den Internationale klovnefestival på Bakken nord for København. Fra 2008 til 2012 bød Bakken i stedet på internationale klovne, præsenteret af Benny Schumann. 

I sæson 2017/18 var Benny Schumann engageret til at optræde med sit tallerkenjonglørnummer hos Wallmans i Københavns cirkusbygning. I 2019 modtog han hædersprisen Den Danske Cirkuspris.

Link til Benny Schumanns hjemmeside: www.schumann.dk

Thierry

Cirkus Krone (som ikke har nogen forbindelse med det store tyske cirkus Krone) blev fra 1984 til 2017 drevet af Irene Thierry (født 1947) med bistand af ægtefællen Jan Allan. Cirkus Krones rødder gik ifølge familien tilbage til 1939, hvor Irene Thierrys nu afdøde far Regner Thierry startede det som et markedscirkus under navnet "Cirkus Thierry". Entreen var 50 øre, og der var tre artister: Ebba og Regner Thierry og Ebbas bror Ejner Holmberg. Senere kom Irene Thierry og hendes bror Ricard til. Irene dansede ballet, lavede akrobatik og trapez, og Ricard lavede balance på rulle og spillede musik. Senere købte familien et tivoli, og Richard og Irene lavede luftnummer i en svajmast, der var placeret midt på tivolipladsen. Cirkus Krones turnéer blev herefter kortere og kortere. 1984 startede Irene Thierry Cirkus Krone op igen sammen med sønnerne Frank og Marc. Frank optrådte som balancekunstner, klovn, trapezkunstner og musiker og Mark som musikalsk klovn og trommeslager. Senere skiftede de til at tage sig af administrative opgaver. I de første sæsoner var de øvrige artister var unge talenter, der først kom i lære for senere at prøve deres kunnen af under cirkus Krones sommerturne. I 1999 stoppede Cirkus Krone med at lære unge talenter op og købte for første gang artister ude fra. 

I en periode i 1990'erne drev cirkus Krone en kursusvirksomhed/artistskole i sit vinterkvarter i Hårup gamle skole. Det var meget flot, men som følge af længere og længere sæson på landevejene og flere vinterforestillinger, var der til sidst ikke tid nok til oplæring af artister, hvorfor kursusvirksomhed og artistskole blev indstillet. 

Fra og med sæson 2018 overtog Irene Thierrys ældste søn Frank Thierry (født 1967) ledelsen af Cirkus Krone, idet Irene efter i 2017 at være fyldt 70 ønskede at trække sig ud af den daglige ledelse. Hun var dog med rundt på sommerturneen i 2018 samt da Cirkus Krone viste vintercirkus i Musikhuset i Aarhus i februar 2019. Siden har Cirkus Krone ikke været på turne, bortset fra nogle få børneforestillinger i forbindelse med Randers Festuge 2023.. 

Tilbage til forsiden