forening.gif (3086 bytes)

Foreninger for cirkusinteresserede

Danske Cirkusvenner (tidligere Selskabet Barlys Venner) er en forening af cirkusinteresserede. Foreningens formål er at udbrede interessen for cirkus og cirkushistorie, herunder at støtte Cirkusmuseet i Hvidovre. Sammen med Cirkusmuseet udgiver Danske Cirkusvenner årsskriftet Cirkusbladet. 8-10 gange om året udsender foreningen tillige det digitale nyhedsbrev CirkusPosten. Medlemmerne inviteres til diverse arrangementer, herunder International Cirkusdag (World Circus Day), som holdes hvert år den 3. lørdag i april. Medlemmerne har gratis adgang til Cirkusmuseet i Hvidovre og får rabat på billetter i en række cirkus m.v.. Foreningen har en hjemmeside på adressen www.danskecirkusvenner.dk

Cirkushusets Museumsforening er knyttet til Cirkusmuseet i Rold. Foreningens formål er at udbrede forståelse og interesse for cirkushistoriske værdier samt støtte museet med indsamling, bevaring og formidling af genstande og oplysninger. Medlemmer har medlemmet gratis adgang til museet og andre museer under Nordjyllands Historiske Museer. Hvert år modtager medlemmerne set lille årsskrift Cirkushuset, så man følge med i hvad der er sket på museet og i foreningen. Hvis du er interesseret i medlemskab, så send en mail til cirkushuset.rold@hotmail.dk

 

Ridehuset1.jpg (8089 bytes)

Cirkus Miehes ridehus. Fra Cirkusmuseet i Rold. (Fotos venligst udlånt af Cirkushusets Museumsforening)

 

Det svenske cirkusakademi (på svensk: Cirkusakademien - Akademien för cirkuskonstens bevarande i Sverige) udgiver 6 gange om året det svensksprogede cirkusblad Cirkuläre Notiser, der indeholder nyt og gammelt om cirkus, også uden for Sverige. Foreningen indbyder til en række møder og uddeler årligt en hæderspris, årets Charlie.Hjemmeside www.cirkusakademien.se (sprog: svensk)

Den engelsksprogede del af verden har forskellige foreninger af cirkusfans, som også kan være at interesse for danskere:

Circus Fans Association of America

Den amerikanske forening af cirkusfans er etableret i 1926 med det formål at styrke og bevare cirkus som en institution. Foreningen udgiver bladet "The White Tops". Bladet indeholder nyheder fra såvel den amerikanske som den internationale cirkusverden, artikler om artister samt fotos og artikler om tidligere tiders cirkus. Hjemmeside: http://www.circusfans.org/

Circus Historical Society. Den amerikanske cirkushistoriske forening udgiver 4 gange årligt det fremragende cirkushistoriske tidskrift "Bandwagon", som hovedsageligt indeholder oplysninger om amerikanske cirkus. Link til hjemmeside med bestillingsformular: http://www.circushistory.org

Circus Friends' Association. Den engelske forening af cirkusvenner har siden 1934 holdt sine medlemmer orienteret med, hvad der sker i cirkusverdenen. Foreningens blad "King Pole" udkommer i marts, juni, september og december.Link til hjemmeside: www.circusfriends.co.uk

I Tyskland findes Gesellschaft der Circusfreunde. De udgiver et fortræffeligt månedsskrift Circus Zeitung. Hjemmeside: www.circusfreunde.org

Tilbage til forsiden