DET SPIRITISTISKE KABINETTET

THE SPIRIT CABINET

af/by Zarro Zarro

Klik på det foretrukne sprog. Click at the language version you prefer.
  1. DET SPIRITISTISKA KABINETTET (svensk)
  2. THE SPIRIT CABINET (English)

DET SPIRITISTISKA KABINETTET (svensk)Den svenske tryllekunstner Zarro Zarro (Rolf R. Wollert, født i 1932) bor i Paris og har i mange år under overskriften DET SKER I PARIS skrevet først til tryllemagasinet Pegasus, siden til hjemmesiden Cirkus i Danmark, om artistoptræden, herunder cirkus, i Paris. Han har boet i Paris siden 1993. Zarro-Zarro er egentlig uddannet som PhD i fransk, og arbejdede i flere år som lektor i fransk i Göteborg.

I 1970 fandt Zarro Zarro ”stugan för trång” og fik arbejde som lærer i Zambia, hvor han var frem til 1973. Undervisningssystemet i Zambia bød på 3 måneders arbejde og derefter en måned fri osv. Og frimånederne benyttede Zarro Zarro til at optræde som tryllekunstner i en række afrikanske lande: daværende Congo, Tanzania, Kenya, Mocambique, Mauritius Island og Zambia, nemlig i hovedstaden Lusaka og i Livingstone på det prestige-fyldte luksushotellet MOSI-O-TUNYA, opkaldt efter det lokale navn for Victoria Falls. Derefter var han et par år tilbage i Göteborg, inden han i 1975 fik arbejde som lærer på Elfenbenskysten, hvor han var de næste 10 år.

Sommerferierne fra juli til september tilbragte han i Paris, hvor han optrådte sammen med datteren Madeleine. Deres paradenummer var Det Spiritistiske Kabinet, som derfor ligger Zarro-Zarro meget på hjerte.


Det har givet ham lyst til at skrive følgende artikel om Det Spiritistiske Kabinet.

DET SKER I PARIS  --   det är visst och sant  --   men också annorstädes kan man se och höra klassiker - inom teater, musik, litteratur och  --  CIRKUS, VARIETE och CABARET !


Det finnes odödliga prestationer som varit och är till vederkvickelse och underhållning för generationer.

Det utmärkta variété- och cirkusnumret DET SPIRITISTISKA KABINETTET daterar sig från 1800-talet då så kallade medier påstod sig ha övernaturliga krafter och därmed kunna utföra otroliga handlingar.

Givetvis hade allt detta sin naturliga förklaring, också de spiritistiska manifestationer som dessa medier producerade vid sina seancer.

HARRY HOUDINI var aktiv med att avslöja dessa svindlare.

De två bröderna DAVENPORT  uppträdde med sin version av DET SPIRITISTISKA KABINETTET och väckte därmed stort uppseende. Klik her for at læse mere om Davenport-brødrerne.Trolleri-artisten KELLAR uppträdde med detta samt andra fängslingnummer. Klik her for at læse mere om Harry Kellar.Beskrivning av numret/  VAD PUBLIKUM SER :

Det utföres av två personer, i regel en man och en kvinna, varav mannen är presentatör och kvinnan agerar inne i kabinettet, dessutom inviteras en man från publiken att medverka som kontrollant.

Kabinettet inspekteras, mannen från publiken får binda den kvinnliga artisten till händer och fötter, allt kontrolleras - och hon stänges/lukkes/ in i kabinettet tillsammans med diverse föremål, t. ex. visselpipa/fløjte - tamburin, stearinljus, långt rep, bollar, tidning med en sax.

Ridån drages för kabinettets öppning  - omedelbart höres visselpipan och tamburinen, repet kastas ut men har nu massor av knutar, bollar kastas ut, och  tidningen , i vilken det nu är klippt en stjärna.

Kabinettet öppnas, allt kontrolleras, damen är bunden som från begynnelsen !!
Handlingen upprepas, men nu får damen en trumpet med sig, kabinettet stänges, presentatören spelar några takter från operan AIDA på sin trumpet, men slutar plötsligt, man hör  nu samma melodi innifrån kabinettet, som öppnas för ny kontroll - bindningarna är som vid begynnelsen!!!

Sista delen: mannen från publiken får en väst på sig, den är svart på utsidan, vit på insidan, dessutom blir hans händer bundna  och hans ögon förbundna -- och han får gå in i kabinettet samman med damen.

Efter några sekunder hörs en signal, kabinettet öppnas och man ser att mannen  har  på sig västen, men nu avigvänd /vänd ut och in.

En variant är att mannen har på sig sin jacka när han går in i kabinettet, när kabinettet öppnas har damen hans jacka på sig - UNDER rep-fängslingarna !!!

Bindningarna kontrolleras, allt är som vid numrets begynnelse.

Den hjälpsamme mannen avtackas och  --   STOR APPLÅD !!!

Det skall nämnas att numrets succé beror dels på en livlig, precis och humoristisk presentation, dels på att den medverkande damen är en smula contorsionist/ ormmänniska/ slangemenneske.

Ett antal illusionister har utfört och utför ännu DET SPIRITISTISKA KABINETTET:

Fram till 1971 kunde man se det presenterat av Rector Magneticus, Doctor Philurius, Professor TRIBINI i  hans New Scala Variété på Dyrehavsbakken, nära Köpenhamn.

Hans medium var i regel dottern AASE, som även var jonglör och contorsionist.Professor Tribini med Aase

Det svenska trolleri-artist-paret THE GALLOS framförde det, den franska kvinnliga duon ELLES DUO utför det, Martin Arli visade det säsong 2011 i Cirkus Arli.The Gallos (Jan och Gun Persson)
Elles Duo med det spiritistiske kabinet. Foto: Tinoy

Det spiritistiske kabinet hos Cirkus Arli 2011. Nummeret blev udført af Martin Arli med artisten Miss Evgeniya som medie. Cirkus Arli har også flere gange tidligere vist Åndekabinettet, som de kalder det. Martin Arli fortæller, at deres udgave er inspireret af den amerikanske tryllekunstner Blackstone

Den internationelle trolleri-artisten JAN MADD har det på sin repertoire i sin MAGIC SHOW METAMORPHOSIS, Paris, hans medium är CHANTAL CHOUPINET (CHANTAL SAINT-JEAN
)

Jan Madd og hans medie Chantal Choupinet (Chantal Saint-Jean)

Under 1980-talet presenterade jag numret samman med min dotter MADELEINE, och detta vid talrika events i Abidjan under mina 10 år i Elfenbenskusten, samt i Paris, också vid många street-shows.


Zarro Zarros medie var datteren Madeleine, som var 15 år gammel, da dette foto blev taget


Madeleine, her 18 år gammel, iført sit elegante scenekostume
Til ære for fotografen viser Zarro Zarro hvordan hans show begyndte, når han optrådte som street performer: Han blæste på trompet for at gøre opmærksom på, at der nu var noget spændende at kigge på. Fotos er taget på terrassen til Zarro Zarros bolig i Arles; man ser den skønne Middelhavs-himmel. Fotos BONNET, Arles.


En personlig kommentar, från alla mina minnen med detta:


Publiken på gatan är i regel folk som kommer ut från café, restaurant, och ganska sent - ofta vet de inte vad de skall göra resten av aftonen.

DET SPIRITISTISKA KABINETTET ger dem möjligheten att fortsätta aftonen i gott humör, det bringar dem en angenäm överraskning och folksamlingen smälter samman till en enhet med god stämning, varest många nationaliteter med entusiasm ser samma show, med spänning, munterhet och --  en gemytlig och fredlig samvaro !!

En kostbar pärla som mången internationell organisation - kunde lära mycket av !!!

På den praktiska sidan är det unikt med en illusion som transporteras lätt, mitt kabinett i aluminium väger inklusive gardinen - 5 kg.

Vid kvalitetsmässigt sett likvärdig prestation, vill en agent alltid föredraga den artist som har den lättaste rekvisitan - transport kostar !

Ett antal etablissemang tillåter icke att publiken besväras med att medverka, det var fallet med Crazy Horse, Paris och - med vissa undantag - Hansa Theater, Hamburg.

Kabinettet kan ha olika utformning:  Davenports hade ett skåp i trä, vanligtvis är kabinettet idag i form av en "prov-hytt" som i mode-butikerna.

Jan Madd's kabinett har formen av ett "jätte/kæmpe/ ägg" som är fixerat i taket på teatern,  mitt kabinett  är i triangel-form, av aluminium-stänger med gardin i modernt mönster.

Karaktäristik:

Publiken identifierar sig med mannen från publiken, de känner trygghet då de ser att han har lika muntert som dem i salen.

Numret är oförklarligt för de icke initierade, det skapar spänning, vilken upplöses i det glada skrattet/grinet.

Numret har vidare ett estetiskt värde på grund av en elegant,  feminin partner;
Slutligen ger denna illusion SAMTALS-ÄMNE efter show.

Man vet att publiken kommer till Cabaret för de flotta tablåerna, men vid utgången talar de om - trolleri-illusionerna !!!

DET SPIRITISTISKA KABINETTET  är evigt -- överallt och även   --  när  DET SKER I PARIS !!!

© Zarro Zarro, august 2012

THE SPIRIT CABINET (English)


by Zarro Zarro

Swedish magic entertainer ZARRO ZARRO / Rolf R. Wollert, born in 1932/ lives in Paris since 1993. He is busy as a writer, having contributed to many magazines, mainly the Scandinavian magic magazine PEGASUS PLUS, and under the headline IT ALL HAPPENS IN PARIS , he is still frequently bringing write-ups in www.circus-dk.dk , on visual performances, including circus.
 
Zarro Zarro has a PhD in French, taught in Göteborg on the Swedish west coast, as well as in Zambia, Ivory Coast and Paris. During his years /l970 thru 1973/ in Zambia, he taught  secondary school, organized according to the British educational system, meaning three months of work and one month of holidays.

These holidays provided the possibility of travelling and performing his magic act in the /then/ Congo, Tanzania, Kenya, Mocambique and the Mauritius Island, mainly cabarets and night clubs.
In Zambia, in the capital Lusaka and in Livingstone he performed at the prestigious luxury hotel MOSI-O-TUNYA, named after the local language's name of Victoria Falls.
 
After a two-year stint back in Göteborg, he landed a contract with the Ivory Coast government, Ministère de l'Education, it lasted for ten years until 1985.
Being posted in the economic capital ABIDJAN, he had numerous possibilities to perform in front of a public,  eager to get entertainment: schools, sea-side-resorts, social functions, hotels, night clubs and cabarets.
Abidjan was the Paris of West Africa ... !!!

The holidays here  /July - Sept/ were the same as in France /former colonial power/ -  he went to Paris, performing in street-shows and many cabarets.
Together with daughter MADELEINE, they featured the SPIRIT CABINET that became their signature act.
 
This being so - this article was written to commemorate a wonderful time and memorable experiences.
Paris, July, 2012.


IT ALL HAPPENS IN PARIS  --  but sometimes also -- elsewhere -- where we can meet the classics:  theatre plays, music and CIRCUS, VARIETY and CABARET.


There are immortal performances that have enthralled, amazed and entertained audiences for generations.

The wonderful Specialty Act, called THE SPIRIT CABINET was first seen in the mid-1800s, in the USA, when fraudulent mediums claimed possessing weird and spiritual powers and thus swindling and taking advantage of bereaved people who desperately tried to get into contact with the diseased loved ones.

The FOX sisters were the most well-known among these con people. All their manifestations had, of course, natural explanations and honest magicians like HARRY HOUDINI spent time revealing the frauds.

THEN  -- this feature was adapted to the Vaudeville stage, where the BROTHERS DAVENPORT, imitating the manifestations of the spirits while both of them were tied and locked up in a kind of cabinet, amazed the audiences. Click here to read more about the Davenport Brothers.The magic performer KELLAR featured similar experiences, based on various kinds of rope-restraints. Click here to read more about Harry Kellar.Description of the act / WHAT THE AUDIENCE SEE AND HEAR:

Two performers, usually a man, presenting the act  and a woman, playing the role of the medium.

One man from the public is invited up onto the stage to act as a controller.
The cabinet is inspected, the man from the audience ties the "medium's" hands and feet, she is led into the cabinet where various objects are displayed: a whistle, a tambourine, a candle, a long rope, some balls, a newspaper, a pair of scissors.

The curtain covering the front of the cabinet is closed, at once there are whistling sounds and noise from the tambourine, the candle is lit,  the rope is thrown out but now having several knots, balls are likewise thrown out as well as the newspaper where a big star has been cut out.

The cabinet is opened, everything is controlled, the "medium" is still firmly tied !!

This scenario is repeated, but now the "medium" gets a trumpet on her lap, the curtain is pulled, the presentator starts playing a few bars from the opera AIDA on his trumpet, but is interrupted by - the same melody being played inside the cabinet !!

The curtain is opened,  the "medium" is still firmly tied !!

The last stunt:

The man from the audience gets dressed in a black waistcoat, it is pointed out that the lining is white  ..  his hands are tied and he gets a blindfold, preventing him from seeing  anything.

He enters the cabinet where the "medium" is.
A few seconds pass, a signal is heard, the curtain is pulled open, the man is still wearing the waistcoat but it is now turned inside-out so the white lining is seen !!

In a different presentation the man keeps his jacket on, enters the cabinet, curtain is pulled, when it is opened the "medium" is wearing the man's jacket --- UNDER the tied ropes !!!

The knots are examined, they are still firmly tightened.

The assisting man gets a big thank you -  and there is a strong applause !!!

The success of THE SPIRIT CABINET is based on a lively, interesting, clear and humorous presentation which all the same should be delivered as quickly as possible, and on the quick work and somewhat contorsion-like performance by the medium.

A number of magic entertainers performed and still perform THE SPIRIT CABINET:

Until 1971 it was featured by the famous Dane - Professor TRIBINI, at his variety show NEW SCALA, Dyrehavsbakken Fun Fair, near Copenhagen. His daughter AASE, a juggler and contorsionist, acted as the "medium".Professor Tribini with his daughter Aase

Swedish magic entainers THE GALLOS performed successfully as French female ELLES DUO still do and it was featured by MARTIN ARLI at Circus Arli, season 2011, Denmark.The Gallos (Jan and Gun Persson)Elles Duo with the Spirit Cabinet. Photo: Tinoy
THE SPIRIT CABINET featured in 2011, by Director of Cirkus ARLI, MARTIN ARLI and performed with circus artist MISS EVGENIYA as medium.
CIRCUS ARLI has repeatedly performed the Spirit Cabinet, Martin Arli tells us that the presentation and stage performance are inspired by American magic entertainer BLACKSTONE.

The international magic entertainer JAN MADD with partner CHANTAL CHOUPINET aka Chantal Saint-Jean performs it at his MAGIC THEATRE OF PARIS METAMORPHOSIS.Jan Madd with his Medium Chantal Choupinet aka Chantal Saint-Jean

In 1980 and some years forward, I frequently performed it with my daughter MADELEINE, then aged 13, mainly at events in Abidjan, Ivory Coast, where we lived, but also in Paris as a main attraction for street shows.Zarro Zarro's Medium was his daughter Madeleine. She was 15 years old when this photo was taken.


Madeleine, 18 years old, in her elegant stage dressFor the photographer Zarro Zarro shows how his show began when he appeared as a street performer: he blew the trumpet to make the audience aware that  there was now something exciting to watch. Photos shot on the terrace of Zarro Zarro's in Arles, we see the beautiful Mediterranean sky. Photos BONNET, ARLES.

If I may be allowed a personal remark, coming from my memories:


The spectators of a street show are mainly people leaving a café, a restaurant rather late -- and often they don't know what to do for the rest of the evening.

THE SPIRIT CABIN SHOW allows them to continue in a good mood, it provides them with a pleasant surprise - the crowd melts into a sympathetic
audience where many nationalities enjoy the same show - sharing suspense, laughter and -- a  peaceful co-existence !!

A precious pearl that might well serve as a leading light for many an international body !!!

On the practical side, it is unique and has a great advantage - being an illusion with which you can travel light - my cabin made of aluminium weighs 5 kgs, curtain included.

An agency will prefer an act that travels light - provided the qualites of the acts are equal ...

There is a restriction: some establishments don't allow interaction with the public on stage, the philosophy is that people go to the cabaret to be entertained and happy, not to work.

This was the case at the Crazy Horse, Paris and - often - at the Hansa Theatre, Hamburg.

The very cabinet can be constructed in various ways, today it is constructed as a kind of fitting-room, found in the fashion shops.

Jan Madd's cabin is egg-shaped, it can be opened and closed, attached hanging from the ceiling.

My cabinet has a triangular shape, made of aluminium rods that are easily assembled, the curtain has a modern design.

Characteristics:
The secret/modus operandi of the plot remains a mystery to the audience, this creates suspense that is relieved by the laughter accompanying the stunts.
It has an esthetical value, due to nice props and an elegant medium and the audience identify with the man from among  them on stage - viz. when seeing that he is as much amused as they are.

Finally, this scenario provides interesting conversation topics, after the show.

THE SPIRIT CABINET  is for eternity --  everywhere and  also when   -  IT ALL HAPPENS IN PARIS !!!

© Zarro Zarro, August 2012