Sidste nyt fra cirkus-dk.dk 

På denne side kan du undertiden finde nyheder, som er modtaget i perioden mellem en  af de normale opdateringer af nyhedssiden. Alle nyheder vil - ofte i udbygget form og ledsaget af fotos - blive gentaget ved førstkommende opdatering af nyhedssiden. Samtidig slettes nyhederne fra denne side.

17. juni 2018

Offentlig meddelelse fra Cirkus Trapez. Efter en shitstorm om dyrenes forhold, omtalt på nyhedssiden den 12. juni, har Cirkus Trapez har lagt følgende meddelelse på facebook:

Der har på det seneste figureret flere opslag på Facebook, hvor der sættes spørgsmålstegn ved, hvordan vi behandler nogle af vores dyr i Cirkus Trapez. Derudover har flere dyreaktivistgrupper været ude at protestere mod nogle af vores shows, fordi de mener, at flere af vores dyr mistrives.

På baggrund af den senere tids udvikling har vi nu valgt at lave en bekendtgørelse, der beskriver det værdisæt, vi i Cirkus Trapez altid lever efter, når det kommer til behandling af vores dyr. For en ting er sikkert: For os er det altafgørende, at vores dyr trives og lever et godt og sundt liv.

Vi vil gerne opfordre alle, der er interesserede i at blive klogere på, hvordan vi i Cirkus Trapez viser vores kærlighed for dyrene, til at læse bekendtgørelsen: https://bit.ly/2JQzVzn

I bekendtgørelsen fortæller Cirkus Trapez om elefanten Ramboline, om en enkelt af deres heste samt om kamelerne.

For tiden har Cirkus Trapez en ikke tidsbegrænset dispensation til at beholde Ramboline, selv om hun er single. Gældende lovgivning muliggør nemlig en sådan dispensation. Men den kan selvfølgelig bortfalde, når Folketinget til efteråret ændrer lovgivningen om hold af dyr i cirkus. Som tidligere omtalt her på tiden vil et stort folketingsflertal forbyde fremvisning af elefanter i de danske cirkus, dog formentlig med en vis overgangsordning for Ramboline og Cirkus Arenas 3 elefanter.

Dyrenes Beskyttelse har besøgt Cirkus Trapez og konstateret, at der ikke er noget dyreværnsmæssigt at komme efter. Det samme var tilfældet, da jeg selv så forestillingen i Odense i pinsen.